Magnetfolie

Kontakt

+45 46 35 17 88
hindsbo@magneter.dk

Lokation

Byleddet 2,
4000 Roskilde

Art. nr. Tykkelse mm. Bredde mm. Længde m. Holdekraft gram/cm2
705.102/000 0.50 1200 20 19
705.103/000 0.30 1000 20 12
705.108/000 0.50 615 30 19
705.113/000 0.60 615 10 26
705.114/000 0.60 615 30 26
705.116/000 0.60 1000 20 26
705.124/000 0.75 1000 10 41
705.129/000 0.85 615 30 44
705.131/000 0.85 615 10 44
705.133/000 0.85 1000 10 46
705.140/000 1.10 615 10 57
705.141/000 1.10 615 15 57
705.142/000 1.10 1000 10 57
Art. nr Tykkelse mm. Bredde mm. Længde m. Holdekraft gram/cm2 Farve
705.021/002 0.75 615 10 41 Gul
705.021/003 0.75 615 10 41 Blå
705.021/004 0.75 615 10 41 Sort
705.021/005 0.75 615 10 41 Grøn
705.021/006 0.75 615 10 41 Rød
Art. nr Tykkelse mm. Bredde mm. Længde m. Holdekraft gram/cm2
705.002/031 0.40 615 30 19
705.004/031 0.40 1000 20 19
705.008/031 0.50 615 30 26
705.010/031 0.50 1000 20 26
705.023/031 0.75 615 30 44
705.027/031 0.80 1000 10 46
705.038/031 1.00 615 15 57
705.054/031 1.50 1000 10 75
705.055/031 2.00 1000 2 75
Art. nr. Tykkelse mm. Bredde mm. Længde m. Holdekraft gram/cm2
708.008/131 0.50 615 30 34
708.023/131 0.75 615 20 55
708.038/131 1.00 615 15 71
708.052/131 1.50 615 10 85
708.056/131 2.00 615 7 100
708.701/131 0.50 420 40 34
708.703/131 1.00 420 20 71
708.704/131 1.50 420 15 85
708.705/131 2.00 420 10 100

Art. nr. Tykkelse mm. Bredde mm. Længde m. Holdekraft gram/cm2
705.008/030 0.50 615 30 26
705.023/030 0.75 615 30 44
705.054/030 1.50 1000 10 75

Art. nr. Tykkelse mm. Bredde mm. Længde m. Holdekraft gram/cm2
705.008/030 0.50 615 30 26
705.023/030 0.75 615 30 44
705.054/030 1.50 1000 10 75
 
Art. nr. Tykkelse mm. Bredde mm. Længde m. Farve
705.460/000 0.30 1200 20 Hvid
 
Art. nr. Tykkelse mm. Bredde mm. Længde m. Farve
200.076 0.22 800 10 Hvid
200.077 0.22 800 1,1 Hvid
200.071 0.70 800 1,1 Hvid
200.071/A4 0.70 200 0,29 Hvid